Velkommen til GHG’s ekstra-net!

 

Her kan du hente IT programmer, koder til portaler, AT-opgaver samt billeder

 

IT programmer

Koder til portaler m.m.

 

AT-opgaver:

AT-2008

AT-2009

AT-2010

AT-2011

AT-2012

AT-2013

AT-2014

AT-2015

AT-2016

Tysk fortsættersprog A - September 2015